• Διεύθυνση: 19ης Μαϊου, Δράμα
  • Υποκαταστήματα: Καλός Αγρός Δράμας & Προσοτσάνη Δράμας

Έχουμε αναλάβει περισσότερες από 250 καλλιέργειες στη Βόρεια Ελλάδα!