• Διεύθυνση: 19ης Μαϊου, Δράμα
  • Υποκαταστήματα: Καλός Αγρός Δράμας & Προσοτσάνη Δράμας

Έχουμε αυξήσει κατά 26% το Μ.Ο. της παραγωγικότητα μιας καλλιέργειας!